book

தொல்காப்பியம் (எழுத்ததிகாரம்)

₹80+ shipping fee*(Free shipping for orders above ₹500 within India)
எழுத்தாளர் :புலியூர்க் கேசிகன்
பதிப்பகம் :பாவை பப்ளிகேஷன்ஸ்
Publisher :Paavai Publications
புத்தக வகை :இலக்கணம்
பக்கங்கள் :146
பதிப்பு :1
Published on :2016
Add to Cart

உலக மொழிகளுள் முதன்மையானது  - மூத்தது - தொன்மையானது  -  தனித்தன்மை  வாய்ந்தது  -  இல்க்கிய இலக்கண வளமுடையது  -பல மொழிகளுக்குத் தாயாய் விளங்குவது - செவ்வியல் மொழு என்னும் உயர்வுக்கு உரியது -  இன்றைக்கும் இளமைத் தன்மையோடு திகழ்வது  -  ஒண்டமிழ், செந்தமிழ், தீந்தமிழ், வண்டமிழ் என்னும் பெருமைக்குரிய நம் தமிழ்மொழியாகும். தமிழ்மொழியில்  முழுமையாகக் கிடைத்திருக்கும் மிகப் பழமையான நூல் தொல்காப்பியம். இது ஐவகை இலக்கணங்களையும்  விளக்குகின்றது .