book

இலக்கியமும் கருத்துநிலையும்

₹80+ shipping fee*(Free shipping for orders above ₹500 within India)
எழுத்தாளர் :கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி
பதிப்பகம் :நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்
Publisher :New century book house
புத்தக வகை :இலக்கியம்
பக்கங்கள் :164
பதிப்பு :1
Published on :2011
ISBN :9788123418795
Add to Cart

இலக்கிய உருவாக்கத்தில் கருத்துநிலை அடிநிலையாகச் செயற்படுகின்றது.  கருத்துநிலையை இலக்கியங்கள் உருப்படுத்துகின்றன.  அன்றேல் சிதைக்கின்றன.  கருத்து நிலையும் இலக்கியமும் ஓர் ஊடாட்ட உறவினைக் கொண்டுள்ளன.  இவ்வுறவினைக் கண்டறிவது இலக்கிய, சமூகவியல் மாணவனது கடமையாகும்.  ஒரு சமூகத்தில் கருத்துநிலை பற்றித் தெளிவில்லாது மக்கள் இயக்கம் வெற்றிபெற இயலாது.  இந்த விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வண்ணம் இந்நூல் கட்டுரைகள் அமைந்துள்ளன.