book

அகப்பொருள் கோட்பாடு (தொல்காப்பியம் - சங்க இலக்கியம் ஒப்பீடு)

₹175+ shipping fee*(Free shipping for orders above ₹500 within India)
எழுத்தாளர் :சிலம்பு நா. செல்வராசு
பதிப்பகம் :நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்
Publisher :New century book house
புத்தக வகை :இலக்கியம்
பக்கங்கள் :202
பதிப்பு :1
Published on :2018
ISBN :9788193713112
குறிச்சொற்கள் :2018 வெளியீடுகள்
Add to Cart

தொல்காப்பியத்தையும் சங்க அகப்பாடல்களையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு அகப்பொருள்  மரபுகளை ஆராய்வதாக இந்த நூல் அமைக்கப்பெற்றுள்ளது. அகப்பொருள் மரபுகளுள் மிகு முதன்மை வாய்ந்த கைகோள் மரபுகளை இந்நூல் முன்னிலைப்படுத்தி உள்ளது. இந்நூலில் களவியல் கற்பியல் மரபுகளை ஆராய்வதற்கு முன்பாகப் பொருள் அடிப்படையிலான அகப்பொருள் என்றால் என்ன என்பது சூட்டப் பெற்றுள்ளது. அகப்பொருளின் கூறுகள் முதன்மை மரபுகள், துணைமை மரபுகள் என இரண்டாக வகைப்படுத்தி அறிமுகம் செய்யப்பெற்றுள்ளன