book

வரலாற்றில் மக்களின் பங்கு

₹13.5₹15 (10% off)+ shipping fee*(Free shipping for orders above ₹500 within India)
எழுத்தாளர் :நியூ செஞ்சுரி ஆசிரியர் குழு
பதிப்பகம் :நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்
Publisher :New century book house
புத்தக வகை :அறிவியல்
பக்கங்கள் :22
பதிப்பு :1
Published on :2012
ISBN :9788123421285
Add to Cart

சமுதாயத்தின் வளர்ச்சியில் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு பாத்திரம் வசிக்கிற பல்வகைப்பட்ட வர்க்கங்களையும் சமூக்க் குழுக்களையும் வழக்கமாக உள்ளடக்கமாகக் கொண்ட ஒரு சிக்கலான அமைப்புதான் சமுதாயம் ஆகும்.மக்களின் வரலாறே சமுதாயத்தின் வரலாறு என்ற வகையில் மக்கள் வரலாற்றின் புறப்பொருளாகவும், வரலாற்றைப் படைப்பவர்கள் என்ற வகையில் அவர்கள் வரலாற்றில் அகப்பொருளாகவும் திகழ்கின்றனர். இந்தப் பொருளில் வரலாற்றில் மக்களின் பங்கு என்ன என்று பேசுகிறது இந்நூல்.