book

திருச்செந்தூர்ப் பிள்ளைத்தமிழ் - மூலமும் உரையும்

₹80+ shipping fee*(Free shipping for orders above ₹500 within India)
எழுத்தாளர் :முனைவர். கதிர் முருகு
பதிப்பகம் :சாரதா பதிப்பகம்
Publisher :Saratha Pathippagam
புத்தக வகை :முத்தமிழ்
பக்கங்கள் :104
பதிப்பு :1
Published on :2011
Add to Cart

ஆண்பால் பிள்ளைத் தமிழ் காப்பு, செங்கீரை, தால், சப்பாணி, முத்தம், வருகை, அம்புலி, சிற்றில், சிறுபறை, சிறுதேர் என்னும் பருவங்களையும் கொண்டமைகின்றன.  இருபால் பிள்ளைத் தமிழ் நூல்களும் முதல் ஏழு பருவங்களைப் பொதுவாக்க் கொண்டு அமைந்திருக்கின்றன.