தமிழ்மணம் விருதுகள் 2010 – ”நூல் உலகம்” வழங்கும் புத்தகங்கள்

Monday, December 20th, 2010

தமிழ்மணம் விருதுகள் 2010ம் ஆண்டின் விளம்பரதாரராக அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த அலோகா நிறுவனத்துடன் மற்றொரு விளம்பரதாரராக நூல் உலகம் இணையத்தளமும் பங்கு பெறுகிறது.

கீழ்கண்ட பரிசுகளை நூல் உலகம் இணையத்தளம் வழங்குகிறது.

  • முதல் பரிசு ரூ500.00 மதிப்புள்ள புத்தகங்கள்
  • இரண்டாம் பரிசு ரூ250.00 மதிப்புள்ள புத்தகங்கள்

நூல் உலகம் வழங்கும் பரிசுக் கூப்பனைக் கொண்டு நீங்கள் விரும்பும் புத்தகங்களை நூல் உலகம் இணையத்தளத்தின் மூலமாக பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

மேலதிக விபரங்களுக்கு தமிழ்மணம் வலைப்பூவை பார்கவும்.