நூல் உலகம் “Gadget” பெறுவது எப்படி?

நூல் உலகம் “Gadget” பெறுவது எப்படி?

1. முதலில் உங்களுக்கு என்று நூல் உலகம் இணையத்தில் ஒரு பயனர் கணக்கு தொடங்க வேண்டும்.
பயனர் கணக்கு (Account) தொடங்க இங்கே செல்லவும்.

2. “Add to Mylibrary” என்கின்ற இணைப்பை (லிங்க்) பயன்படுத்தி நீங்கள் விரும்பிய புத்தகங்களை உங்களது நூலகத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளமுடியும்.

3. உங்கள் நூலகத்தில் உள்ள புத்தகங்களை உங்கள் வலைபூ அல்லது இணையத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள இங்கே செல்லவும்.

இந்த சேவை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.


நூல் உலகம் வழங்கும் “Gadget” to showcase books

நண்பர்களே,

நூல்கள் நமது நண்பர்கள். நல்ல நூல்களை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவது என்பது, ஒரு நல்ல நண்பரை நீங்கள் அவருக்கு தருகிறீர்கள் என்று பொருள்.

நூல் உலகத்தில் தங்களுக்கு பிடித்த நூல்களை உங்கள் வலைபூவிலோ அல்லது இணையத்திலோ இணைத்துக்கொள்ள முடியும். மேலும் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் வாசகர்களுடன் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த நூல்களை பகிர்ந்து கொள்ள முடியும்.

இந்த “Gadget” பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துகள் வரவேற்க படுகின்றன.

அன்புடன்,
நூல் உலகம் குழு.