உங்களது தேடுதல் :- பி.ரா. நடராசன்

Would you like to know the all time best sellers?, Best Selling Tamil books.

Find all tamil books written by Pi.Ra. Naṭaracan(பி.ரா. நடராசன்). Buy Pi.Ra. Naṭaracan books. Contact us for any help with your tamil book online shopping needs.
«முதல் பக்கம்«முந்தைய பக்கம்12அடுத்த பக்கம்»கடைசி பக்கம்»

திருத்தொண்டர் புராணம் என்னும் பெரிய புராணம் மூலமும் உரையும் நான்காம் பகுதிசைவத் திருமுறையில் 12-ஆம் திருமுறையாக சாற்றப்படும் இப்பெரிய புராணம் 'உலகெல்லாம்' என்று சிவபிரன் அடியெடுத்துக் கொடுக்கச் சோழநாட்டின் தலைமை அமைச்சராக விளங்கி சேக்கிழார் சுவாமிகள் 4286 திருபாடல்களாக அருளிச் செய்தார். இந்நூல் மூலமும் தெளிவுரையுமாக நான்கு தொகுதிகளாக வெளியிடப்படுகிறது. [மேலும் படிக்க]
வகை: இலக்கியம் (Ilakiyam)
எழுத்தாளர்: பி.ரா. நடராசன் (Pi.Ra. Naṭaracan)
பதிப்பகம்: உமா பதிப்பகம் (Uma Pathippagam)
Year : 2008
விலை : ரூ.200
In Stock , Delivered in 2-3 business days
\'Buy
Buy திருத்தொண்டர் புராணம் என்னும் பெரிய புராணம் மூலமும் உரையும் நான்காம் பகுதி

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் தேவாரம் (1,2,3 திருமுறைகள்) முதல் பகுதிஅடியவன் நித்தமும் செய்து வரும் சிவபூசையின் பலனாகவும் பயனாகவும் எளியேனின் ஆன்மார்த்த இறைவனாக விளங்கும் திரிபுரசுந்தரி உடனாய திருவதிகை வீரட்டானேச்சரனின் திருவருளாலும், அடியவனைப் பயந்த பெற்றோர்களின் நல்லாசியாலும், தேவாரத்தைத் திருவாய் மலர்ந்தருளிய மூவர் முதலிகளின் திருப்பாடல்களுக்கு வரலாற்று முறையில் ஓரோவழி [மேலும் படிக்க]
வகை: இலக்கியம் (Ilakiyam)
எழுத்தாளர்: பி.ரா. நடராசன் (Pi.Ra. Naṭaracan)
பதிப்பகம்: உமா பதிப்பகம் (Uma Pathippagam)
Year : 2010
விலை : ரூ.300
Out of Stock , click Out of Stock to subscribe for an alert mail
Alert Me
Buy திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் தேவாரம் (1,2,3 திருமுறைகள்) முதல் பகுதி

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் தேவாரம் (4,5,6 திருமுறைகள்) முதல் பகுதி4,5,6, திருமுறைகளான திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் தேவாரப் பாடல்கள் 3065 ஐயும் சுந்தரர் தேவாரம் போல் வெளியிட வேண்டுமென்ற பெருவிருப்பில் பெரியபுராண அடிப்படையில் தொகுத்து திருநாவுக்கரசரின் சிவத்தலப்பயணம் ' எனப் பெயரிட்டேன். இந்நூல் மூன்று தொகுதிகளாக வெளிவரவுள்ளது. இது முதல்பகுதி )பின்னர் உரைகண்டு [மேலும் படிக்க]
வகை: இலக்கியம் (Ilakiyam)
எழுத்தாளர்: பி.ரா. நடராசன் (Pi.Ra. Naṭaracan)
பதிப்பகம்: உமா பதிப்பகம் (Uma Pathippagam)
Year : 2011
விலை : ரூ.210
Out of Stock , click Out of Stock to subscribe for an alert mail
Alert Me
Buy திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் தேவாரம் (4,5,6 திருமுறைகள்) முதல் பகுதி

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் தேவாரம் (1,2,3 திருமுறைகள்) இரண்டாம் பகுதிஅடியவன் நித்தமும் செய்து வரும் சிவபூசையின் பலனாகவும் பயனாகவும் எளியேனின் ஆன்மார்த்த இறைவனாக விளங்கும் திரிபுரசுந்தரி உடனாய திருவதிகை வீரட்டானேச்சரனின் திருவருளாலும், அடியவனைப் பயந்த பெற்றோர்களின் நல்லாசியாலும், தேவாரத்தைத் திருவாய் மலர்ந்தருளிய மூவர் முதலிகளின் திருப்பாடல்களுக்கு வரலாற்று முறையில் ஓரோவழி [மேலும் படிக்க]
வகை: இலக்கியம் (Ilakiyam)
எழுத்தாளர்: பி.ரா. நடராசன் (Pi.Ra. Naṭaracan)
பதிப்பகம்: உமா பதிப்பகம் (Uma Pathippagam)
Year : 2010
விலை : ரூ.255
Out of Stock , click Out of Stock to subscribe for an alert mail
Alert Me
Buy திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் தேவாரம் (1,2,3 திருமுறைகள்) இரண்டாம் பகுதி

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் தேவாரம் (4,5,6 திருமுறைகள்) இரண்டாம் பகுதிஏழாம் திருமுறையாக அமைவது திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்துளிய தேவாரமாகும்.அப்பெருமானின் பாடல்கள் இன்றுதான் முதன்முறையாக அவர்தம் வரலாற்று முறையில் அமைக்கப்பட்டு,தக்க உரையுடன் வெளி வருகின்றது. இம்முறையில் ஏனைய இரு அருளாளர்களின் பனுவல்களும் வெளிவர வேண்டும். நண்பரே இவ்வமைப்பு முறையைக் கொண்டு உரை கண்டு [மேலும் படிக்க]
வகை: இலக்கியம் (Ilakiyam)
எழுத்தாளர்: பி.ரா. நடராசன் (Pi.Ra. Naṭaracan)
பதிப்பகம்: உமா பதிப்பகம் (Uma Pathippagam)
Year : 2011
விலை : ரூ.200
Out of Stock , click Out of Stock to subscribe for an alert mail
Alert Me
Buy திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் தேவாரம் (4,5,6 திருமுறைகள்) இரண்டாம் பகுதி

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் தேவாரம் (1,2,3 திருமுறைகள்) மூன்றாம் பகுதிஅடியவன் நித்தமும் செய்து வரும் சிவபூசையின் பலனாகவும் பயனாகவும் எளியேனின் ஆன்மார்த்த இறைவனாக விளங்கும் திரிபுரசுந்தரி உடனாய திருவதிகை வீரட்டானேச்சரனின் திருவருளாலும், அடியவனைப் பயந்த பெற்றோர்களின் நல்லாசியாலும், தேவாரத்தைத் திருவாய் மலர்ந்தருளிய மூவர் முதலிகளின் திருப்பாடல்களுக்கு வரலாற்று முறையில் ஓரோவழி [மேலும் படிக்க]
வகை: இலக்கியம் (Ilakiyam)
எழுத்தாளர்: பி.ரா. நடராசன் (Pi.Ra. Naṭaracan)
பதிப்பகம்: உமா பதிப்பகம் (Uma Pathippagam)
Year : 2010
விலை : ரூ.225
Out of Stock , click Out of Stock to subscribe for an alert mail
Alert Me
Buy திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் தேவாரம் (1,2,3 திருமுறைகள்) மூன்றாம் பகுதி

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் தேவாரம் (4,5,6 திருமுறைகள்) மூன்றாம் பகுதிதிருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய 4,5,6 திருமுறைகட்கு சிவ.புலவர் பி,ரா. நடராசனார் அவர்கள் எழுதியுள்ள இரண்டாம் பகுதி மூலமும் உரையும் காணும் நல்வாய்ப்புக் கிடைத்தது. புலவர் அவர்கள் திருமுறைகளில் நன்கு புலமை உடையவர் என்பதனை அவர்கள் எழுதியுள்ள உரையினைக் காணும் யாவரும் உணர்வார்கள்.திருமுறைகள் [மேலும் படிக்க]
வகை: இலக்கியம் (Ilakiyam)
எழுத்தாளர்: பி.ரா. நடராசன் (Pi.Ra. Naṭaracan)
பதிப்பகம்: உமா பதிப்பகம் (Uma Pathippagam)
Year : 2012
விலை : ரூ.190
Out of Stock , click Out of Stock to subscribe for an alert mail
Alert Me
Buy திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் தேவாரம் (4,5,6 திருமுறைகள்) மூன்றாம் பகுதி

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தேவாரம் 7 ஆம் திருமுறைஏழாம் திருமுறையாக அமைவது சுந்திரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்துளிய தேவாரமாகும்.அப்பெருமானின் பாடல்கள் இன்றுதான் முதன்முறையாக அவர்தம் வரலாற்று முறையில் அமைக்கப்பட்டு,தக்க உரையுடன் வெளி வருகின்றது. இம்முறையில் ஏனைய இரு அருளாளர்களின் பனுவல்களும் வெளிவர வேண்டும். நண்பரே இவ்வமைப்பு முறையைக் கொண்டு உரை கண்டு [மேலும் படிக்க]
வகை: இலக்கியம் (Ilakiyam)
எழுத்தாளர்: பி.ரா. நடராசன் (Pi.Ra. Naṭaracan)
பதிப்பகம்: உமா பதிப்பகம் (Uma Pathippagam)
Year : 2010
விலை : ரூ.150
Out of Stock , click Out of Stock to subscribe for an alert mail
Alert Me
Buy சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தேவாரம் 7 ஆம் திருமுறை

திருத்தொண்டர் புராணம் என்னும் பெரிய புராணம் மூலமும் உரையும் முதல் தொகுதிவடமொழியில் மறைகள் (வேதங்கள் ) முதன்மை. தமிழில் முறைகள்(திருமுறைகள் ) முதன்மை. பன்னிரு திருமுறைகளில் எட்டாம் திருமுறை பத்தாம் திருமுமை ஆகிய இரண்டினைத்தவிர ஏனைய பத்துத் திருமுறைகளுக்கும் உரைகாணும் பேறு பெற்றவர் இவ்வுரையாசிரியர் புலவர் பி,ரா.நடராசனார். [மேலும் படிக்க]
வகை: இலக்கியம் (Ilakiyam)
எழுத்தாளர்: பி.ரா. நடராசன் (Pi.Ra. Naṭaracan)
பதிப்பகம்: உமா பதிப்பகம் (Uma Pathippagam)
Year : 2011
விலை : ரூ.250
Out of Stock , click Out of Stock to subscribe for an alert mail
Alert Me
Buy திருத்தொண்டர் புராணம் என்னும் பெரிய புராணம் மூலமும் உரையும்  முதல் தொகுதி

திருத்தொண்டர் புராணம் என்னும் பெரிய புராணம் மூலமும் உரையும் இரண்டாம் பகுதிவடமொழியில் மறைகள் (வேதங்கள் ) முதன்மை. தமிழில் முறைகள்(திருமுறைகள் ) முதன்மை. பன்னிரு திருமுறைகளில் எட்டாம் திருமுறை பத்தாம் திருமுமை ஆகிய இரண்டினைத்தவிர ஏனைய பத்துத் திருமுறைகளுக்கும் உரைகாணும் பேறு பெற்றவர் இவ்வுரையாசிரியர் புலவர் பி,ரா.நடராசனார். [மேலும் படிக்க]
வகை: இலக்கியம் (Ilakiyam)
எழுத்தாளர்: பி.ரா. நடராசன் (Pi.Ra. Naṭaracan)
பதிப்பகம்: உமா பதிப்பகம் (Uma Pathippagam)
Year : 2011
விலை : ரூ.200
Out of Stock , click Out of Stock to subscribe for an alert mail
Alert Me
Buy திருத்தொண்டர் புராணம் என்னும் பெரிய புராணம் மூலமும் உரையும் இரண்டாம் பகுதி
«முதல் பக்கம்«முந்தைய பக்கம்12அடுத்த பக்கம்»கடைசி பக்கம்»
தங்களின் தேடல் கீழ்க்கண்ட எழுத்தாளர்களின் பெயர்களுடனும் ஒத்து வருகின்றது, அவை தங்களின் மேலான பார்வைக்கு...

Dr.திருமலை நடராசன் RIMP - - (2)
ஆயிஷா இரா. நடராசன் - - (7)
இ.ப.நடராசன் - - (3)
இரத்தின நடராசன் - - (12)
இரா. நடராசன் - R.Natarasan - (32)
இரா.நடராசன் - - (13)
எஸ். நடராசன் - - (1)
கான்ஸ்டான்டின் ஃபெடின், தி.சு. நடராசன் - - (1)
கி. நடராசன் - - (3)
கி.ப.நடராசன் - - (1)
சிவானந்தம் நடராசன் - - (2)
செந்தீ நடராசன் - - (5)
டாக்டர் ஆ. நடராசன் - - (11)
டாக்டர் மா. நடராசன் - - (1)
டாக்டர். திருமலை நடராசன் - - (1)
டாக்டர்.ஆ. நடராசன் - - (2)
டாக்டர்.கே. நடராசன் - - (1)
தமிழில் புவனா நடராசன் - - (1)
தாராசங்கர் பந்தோ பாத்யாய - (தமிழில்) புவனாநடராசன் - - (1)
தி.சு. நடராசன் - Ti.Cu. Nataracan - (10)
திருமலை நடராசன் - - (1)
திருமலை. நடராசன் - - (2)
தீபநடராசன்/காவ்யா சண்முகசுந்தரம் - - (1)
ந.ச. நடராசன் - - (1)
பத்மஸ்ரீ டாக்டர் வி.எஸ். நடராசன் - Pathmasri Dr.V.S.Natarasan - (1)
பி. ராமராஜூ, செந்தீ நடராசன் - Pi. Ramaraju, Sen-Thi N-Adarasan - (1)
பி.ரா. நடராசன் - Pi.Ra. Naṭaracan - (11)
புலவர் பி.ரா. நடராசன் - - (3)
புலவர் பி.ரா. நடராஜன் - - (1)
பேராசியர்.கி. நடராசன் - - (2)
மா. நடராசன் - - (6)
மு. நடராசன் - - (1)
முனைவர்.மா. நடராசன் - - (1)
வி.எஸ். நடராசன் - V.S.Natarasan - (2)

Jeeva Puthakalayam

Information/Help

Customer Care

Follow us

About Us

Contact Us

Terms and Conditions Tamil books blog

Link to Us

Frequently Asked Questions(FAQ)

How to buy tamil books online?

Tamil books online shopping - Top sellers

Free Tamil E-Books for download

Tamil books tags

Tamil book news

Tamil book Reviews

Tamil book Release

Help Desk: Customercare

email : Write to us ccare@noolulagam.com

Phone : Call us +91-7667-172-172

Mail or Dial/Call us to buy tamil books online and for Cash on Delivery (VPP) orders

Give Feedback
Bulk SMS - MSG91
Help-Desk