சங்கர காவியம் பூஜ்யஸ்ரீ காஞ்சி மகானின் புனித வாழ்க்கை வரலாறு (நாடக வடிவில்)- டால்மியாபுரம் கணேசன்; பக்.480; ரூ.250; அகஸ்தியர் பதிப்பகம், திருச்சி-2; )0431- 2700061.

காஞ்சி மகா பெரியவரின் வாழ்க்கை வரலாறு நாடக வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்தம் 208 காட்சிகள். தொலைக்காட்சித் தொடராக அமைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் காஞ்சி மகானின் வரலாறை எழுதத் துவங்கியதாகவும், அதனை நாடக வடிவில் இந்த நூலில் மகானின் அருளால் அடக்கியதாகவும் நூலாசிரியர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த நூலில் அதற்கான முயற்சி நன்கு தெரிகிறது. சுவாமிகளின் பள்ளிக் காலம் தொடங்கி ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அவரின் வாழ்க்கை அனுபவங்களை உரிய கதாபாத்திரங்களோடு பேச வைத்திருக்கிறார். ஒவ்வொரு காட்சியிலும் சுவாமிகள் அந்தக் காட்சியில் உள்ள கதாபாத்திரங்களோடு உரையாடும் பாணி அழகாக அமைந்துள்ளது. மகான் நிகழ்த்திய அற்புதங்கள், மனமொடிந்து வந்த பக்தர்கள் சிலரின் மனத்துக்குத் தெம்பூட்டும் வகையில் அவர் பேசியது, சிலரின் வாழ்க்கைப் பாதையையே மாற்றியது உள்ளிட்ட அனுபவங்களைப் படிக்கும் போது, நமக்கும்கூட நல்ல வழி மனக்கண்ணில் தெரிகிறது. பொறுமையாகப் பேசி பக்தர்களின் வாழ்வில் ஒளி ஏற்றி அருளுரைப்பதைப் படிக்கும்போதே நம் கண்ணில் நீர் வழிகிறது. சுவாமிகள் முகாமிட்டிருந்த இடம், அங்கே நடந்த நிகழ்வுகள் அனைத்தும் வெகு சுவாரஸ்யமாக நாடக பாணியில் சொல்லப்பட்டிருப்பது சிறப்பு. காட்சி 103 – இல் விஷக்கடியால் கால் வீங்கிய கணவனை சுவாமிகள் முன் கிடத்தும் லம்பாடிப் பெண், அவரைக் காப்பாற்றுமாறு கேட்பதும், அதற்கு சுவாமிகள் நகைச்சுவையாகப் பேசி அவர்களுக்கு அருள்வதும் வித்தியாசமான வார்த்தைக் கோவைகள். காஞ்சி மகானின் பக்தர்களிடம் இந்த நூல் நிச்சயம் ஆனந்தக் கண்ணீரைத் தோற்றுவிக்கும்.