வெளியீடு: காவ்யா, 16 – இரண்டாம் குறுக்குத் தெரு, டிரஸ்ட்புரம், சென்னை-24.

பக்கம்: 750 விலை ரூ.500

நாட்டுப்புறத் தெய்வங்களே நம் விருப்பத்துக்கு உரிய தெய்வங்களாக ஆதிகாலம் தொட்டு இருந்து வந்திருக்கின்றன. இவற்றுக்கு நாட்டார் சாமி, கிராமத் தேவதைகள், சிறு தெய்வங்கள் எனப் பல பெயர்கள் இருந்தாலும், நம் பண்பாட்டின் வேர்களாக, மக்களின் அடையாளமாக இருந்து வருவது உண்மை. ஏறத்தாழ 699 நாட்டுப்புறத் தெய்வகளின் உறைவிடம், சிறப்பு, அவற்றின் ஆளுமை, அவற்றைச் சாந்தப்படுத்தும்விதங்களை அற்புதமாகத் தொகுத்திருக்கிறார் பேராசிரியர் சண்முகசுந்த ரம். ஹைகோர்ட் மகாராஜா, வாழுமுனி, வல்லடிக்காரர், மூதேவி, மேல்மலை கருப்பு, மாங்குடி வேப்பிலைக்காரி என விசித்திரப் பெயர்களில் சில்லிடவைக்கும் பக்தித் தகவல்கள். உங்களின் சிறு தெய்வங் களை இதில் கண்டுபிடிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது!

நன்றி : ஆனந்த விகடன்